Primarii

Filed under: Primarii |


PRIMARIA ALEXANDRU ODOBESCU
Adresa:Sat Nicolae B?lcescu
Localitatea:Alexandru Odobescu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917007
Telefon:0242-533700
Fax:0242-533600
Primar: Eremia Niculae

PRIMARIA BELCIUGATELE
Adresa:Voinescu Vasile, nr. 307
Localitatea:Belciugatele
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917010
Telefon:0242-643125
Fax:0242-643125
Primar: Dinei Petre

PRIMARIA BORCEA
Localitatea:Borcea
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917015
Telefon:0242-340063
Fax:0242-340063
Primar: Z?g?rin Marcel

PRIMARIA BUDESTI
Adresa:Calea Bucure?ti, nr. 75
Localitatea:Budesti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:915100
Telefon:0242-528301
Fax:0242-528301
Primar: Lefter Lucia

PRIMARIA CALARASI
Adresa:B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 3
Localitatea:Calarasi
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:910040
Telefon:0242-311005
Fax:0242-318574
Primar: Nicolae Dragu

PRIMARIA CASCIOARELE

Localitatea:Cascioarele
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917020
Telefon:0242-525046
Fax:0242-525046
Primar: Cucut? Gheorghe

PRIMARIA CHIRNOGI
Adresa:Viilor, nr. 15
Localitatea:Chirnogi
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917025
Telefon:0242-524276, 524239, 524245
Fax:0242-524276
Primar: Vasile Checiu

PRIMARIA CHISELET

Localitatea:Chiselet
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917030
Telefon:0242-521023, 521025
Fax:0242-521023
Primar: Penu Mihail

PRIMARIA CIOCANESTI

Localitatea:Ciocanesti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917035
Telefon:0242-337305
Fax:0242-337292
Primar: Pavel Petre

PRIMARIA CURCANI

Localitatea:Curcani
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917040
Telefon:0242-526258, 526153
Fax:0242-526070
Primar: Gazu Aurica

PRIMARIA CUZA VODA

Adresa:SAT CEACU, STR.22, NR.36, COMUNA CUZA VODA
Localitatea:Cuza Voda
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917045
Telefon:0242-339397
Fax:0242-339426
Primar: Stan Aurel Ionel

PRIMARIA DICHISENI
Localitatea:Dichiseni
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917050
Telefon:0242-313637
Fax:0242-313637
Primar: ing. Ganea Nicoleta

PRIMARIA DOR MARUNT
Localitatea:Dor Marunt
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917055
Telefon:0242-644220, 644111
Fax:0242-644220, 644111
Primar: Ni?ulic? Ion

PRIMARIA DOROBANTU
Localitatea:Dorobantu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917065
Telefon:0242-335103
Fax:0242-335103
Primar: Chi?u Alexandru

PRIMARIA DRAGALINA
Localitatea:Dragalina
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917080
Telefon:0242-345028
Fax:0242-345028
Primar: Victor Constantin

PRIMARIA DRAGOS VODA
Localitatea:Dragos Voda
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917085
Telefon:0242-345733
Fax:0242-345718
Primar: Moldoveanu Marius Daniel

PRIMARIA FRASINET
Localitatea:Frasinet
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917090
Telefon:0242-645908
Fax:0242-645908
Primar: Manole Vasile

PRIMARIA FRUMUSANI

Localitatea:Frumusani
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917100
Telefon:0242-516012
Fax:0242-516012
Primar: Du?? Paul

PRIMARIA FUNDULEA

Adresa:B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 151
Localitatea:Fundulea
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:915200
Telefon:0242-642084
Fax:0242-642030
Primar: ing. Doroban?u Dorel

PRIMARIA GALBINASI

Localitatea:Galbinasi
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917285
Telefon:0242-516814
Fax:0242-516814
Primar: Romanescu Tudor

PRIMARIA GRADISTEA

Localitatea:Gradistea
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917116
Telefon:0242-336017
Fax:0242-336164
Primar: Boboc Alecsandru

PRIMARIA GURBANESTI

Localitatea:Gurbanesti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917120
Telefon:0242-317320, 317138
Fax:0242-317320, 317138
Primar: Jelev Panait

PRIMARIA ILEANA
Localitatea:Ileana
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917130
Telefon:0242-646045
Fax:0242-646048
Primar: Alexandru Corneliu

PRIMARIA JEGALIA

Localitatea:Jegalia
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917145
Telefon:0242-342021
Fax:0242-342138

PRIMARIA LEHLIU

Localitatea:Lehliu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917150
Telefon:0242-645165
Fax:0242-645165
Primar: Matei Nicolae

PRIMARIA LEHLIU-GARA

Adresa:Pompierilor, nr. 3
Localitatea:Lehliu-Gara
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:915300
Telefon:0242-641124
Fax:0242-641124
Primar: Iacomi Iulian

PRIMARIA LUPSANU

Localitatea:Lupsanu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917160
Telefon:0242-646412
Fax:0242-646412
Primar: Manea Victor

PRIMARIA MANASTIREA
Localitatea:Manastirea
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917170
Telefon:0242-520018
Fax:0242-520018
Primar: Mocanu Aurel

PRIMARIA MITRENI

Localitatea:Mitreni
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917175
Telefon:0242-525450
Fax:0242-525322
Primar: Paceagiu Gheorghe

PRIMARIA MODELU
Adresa:Plopilor, nr. 12
Localitatea:Modelu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917180
Telefon:0242-312553
Fax:0242-312381
Primar: Dobre Gheorghe

PRIMARIA NANA

Localitatea:Nana
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917185
Telefon:0242-531531
Fax:0242-531906
Primar: Gheorghe Dobre

PRIMARIA NICOLAE BALCESCU

Localitatea:Nicolae Balcescu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917190
Telefon:0242-534411
Fax:0242-534411
Primar: Giurea Constantin

PRIMARIA OLTENITA
Adresa:B-dul Republicii, nr. 40
Localitatea:Oltenita
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:915400
Telefon:0242-515770, 515087
Fax:0242-515770
Primar: Costinel Milescu

PRIMARIA PERISORU
Localitatea:Perisoru
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917195
Telefon:0242-346010
Fax:0242-346014
Primar: Damian Tudorel

PRIMARIA PLATARESTI

Localitatea:Plataresti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917200
Telefon:0242-533044
Fax:0242-516309, 533166
Primar: Florin Dumitrescu

PRIMARIA RADOVANU

Localitatea:Radovanu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917205
Telefon:0242-517211
Fax:0242-517215
Primar: Dobrescu Vasilica

PRIMARIA ROSETI

Localitatea:Roseti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917210
Telefon:0242-344017
Fax:0242-344017
Primar: Rījnoveanu Nicolae

PRIMARIA SARULESTI

Localitatea:Sarulesti
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917215
Telefon:0242-311935
Fax:0242-311935
Primar: Ghedzira Nicolae

PRIMARIA SOHATU

Localitatea:Sohatu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917225
Telefon:0242-517005, 517182
Fax:0242-517005
Primar: Dumitric? Iulian

PRIMARIA SOLDANU
Localitatea:Soldanu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Telefon:0242-530530
Fax:0242-530530, 530790
Primar: Iulian Geamba?u

PRIMARIA SPANTOV

Localitatea:Spantov
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917230
Telefon:0242-522148
Fax:0242-522148
Primar: Izvoranu Ion

PRIMARIA STEFAN CEL MARE
Adresa:?colii, nr. 25
Localitatea:Stefan cel Mare
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917245
Telefon:0242-530077
Fax:0242-530088
Primar: Pandea Nicolae

PRIMARIA STEFAN VODA
Localitatea:Stefan Voda
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917240
Telefon:0242-536758
Fax:0242-536758
Primar: Avram Gheorghe

PRIMARIA TAMADAU MARE

Localitatea:Tamadau Mare
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917250
Telefon:0242-643309
Fax:0242-643309
Primar: Chiric? Constantin

PRIMARIA ULMENI
Localitatea:Ulmeni
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917260
Telefon:0242-523554
Fax:0242-523554
Primar: Uleia Gheorghe

PRIMARIA VALEA ARGOVEI
Localitatea:Valea Argovei
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917275
Telefon:0242-645623
Fax:0242-645623
Primar: Culea Dumitru

PRIMARIA VASILATI
Localitatea:Vasilati
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917280
Telefon:0242-532532
Fax:0242-532532

PRIMARIA VLAD TEPES

Localitatea:Vlad Tepes
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917295
Telefon:0242-346808
Fax:0242-346808
Primar: Constantin Mihalache

PRIMARIA FUNDENI

Localitatea:Fundeni
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Telefon:0242-516306
Fax:0242-516306

PRIMARIA INDEPENDENTA

Localitatea:Independenta
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917140
Telefon:0242-535433
Fax:0242-535433

PRIMARIA LUICA
Localitatea:Luica
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917155
Telefon:0242-527021

PRIMARIA ULMU

Localitatea:Ulmu
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917265
Telefon:0242-338070
Fax:0242-338236

PRIMARIA UNIREA

Localitatea:Unirea
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917270
Telefon:0242-343028

PRIMARIA VALCELELE
Localitatea:Valcelele
Judet:Calarasi
Tara:Romania
Cod postal:917290
Telefon:0242-346603, 346605